360 graden feedback

360 graden feedback is een gestructureerde methode om van verschillende personen terugkoppeling te krijgen op de prestaties van iemand. Dat kan algemene feedback zijn op competenties ofop het functioneel expertniveau, maar ook de bevraging van wat de sterktes of ontwikkelpunten zijn van het betrokken individu. 

De basis van de methode is dat verschillende mensen vanuit verschillende invalshoeken in een ‘cirkel’ om het subject heen om hun kijk geven. De deelnemers aan deze 360 graden feedback zijn dan meestal de  betrokken persoon zelf, zijn of haar leidinggevende, enkele collega's en enkele medewerkers. Maar ook andere personen, zoals klanten of leveranciers, kunnen gevraagd worden hun feedback te geven.

Hoe werkt 360 graden feedback?

Eerst en vooral wordt het kader bepaald met de gegevens waarop je feedback wenst. Zo vertrekt OKc voor directieleden en managers vanuit het model van R. Quinn. Daarnaast ontwikkelden we nog diverse modellen voor bevragingen gebaseerd op het competentie-denken. Op basis hiervan wordt dan een vragenlijst opgemaakt en wordt dit in ons webplatform e-Quest ingepast.

Deze vragenlijst wordt dan online ingevuld door de center (= de persoon voor  wie de 360° feedback wordt opgebouwd). Eens hij de vragenlijst invulde kan hij online zijn respondenten uitnodigen. De mogelijkheid bestaat ook dat dit door de HR Partner of zijn klant wordt gestuurd. Wie deze feedbackgevers precies zijn is afhankelijk van de vraag en de context van de klant.  Dit maakt het vergelijken van de verschillende percepties op feedbackontvanger het accuraatst en het gemakkelijkst.

Concrete aspecten zoals deadlines en reminders worden door het webplatform e-Quest automatisch in rekening gebracht.

Op basis van de ingevulde gegevens wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Hierbij wordt door het systeem zelf de anonimiteit van de feedbackgevers strikt gewaarborgd. Door de webtechnologie is ook het mogelijk om op verschillende niveaus in te zoemen én deze gegevens klaar en duidelijk over te brengen. Het rapport kan daarna worden uitgeprint of online worden bezorgd aan de center.

Het voordeel van 360 graden feedback

Deze feedback methode is laagdrempelig. De mensen die worden bevraagd kennen de persoon ook het best, waardoor de validiteit en betrouwbaarheid van de bevraging zeer hoog is. In ieder geval levert de uitgebreide rapportering aanknopingspunten voor een coachend gesprek op. Vanuit de methodiek van OKc wordt ook zeer actie-gericht gewerkt. Dit betekent dat iedereen uit het rapport zijn concrete actiepunten letterlijk kan aflezen.

Daarnaast is het voordeel voor de HR Partner dat deze methodiek zeer vlot verloopt en niet tijds-intensief is. Letterlijk met een klik worden mensen uitgenodigd en met een andere klik de rapporten opgemaakt. Daarnaast is het een manier van werken die professionaliteit uitstraalt en vertrouwen geeft aan de klant en zijn medewerkers.

De methode is zeer betrouwbaar.

Natuurlijk is het resultaat zo goed als de kwaliteit van de feedbackgevers, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de methode op zich wel heel betrouwbare resultaten oplevert. Alle feedback is per definitie de perceptie op wat de center - om wie het draait - in werkelijkheid doet in de praktijk. En net dat is waardevol om nieuwe inzichten te krijgen die mensen echt vooruit helpen.

Toepassingen

Feedback na een eerste periode in dienst
Functionerings- en ontwikkeltrajecten
Als nulmeting en resultaatmeting bij trainingen
Als hulpmiddel bij intervisie
...
 

Prijszetting voor de HR Partner

Iedere 360° feedback-bevraging wordt aan partners aangeboden voor een vaste prijs per center die wordt uitgenodigd. Dit betekent dat er een ongelimiteerd aantal respondenten per bevraging kunnen worden uitgenodigd.