Medewerkertevredenheid

Met auHRa bieden we een uiterst belangrijk middel om een betrouwbaar beeld op te bouwen van de perceptie van de medewerkers op de organisatie. In het kader van organisatieverbetering en strategisch personeelsbeleid is dit een absolute winner. Daarnaast integreerden wij ook de bevraging rond psycho-sociaal welzijn, wat een wettelijke verplichting is voor iedere organisatie.

OKc is op zoek naar HR Partners om de auHRa bij geïnteresseerde organisaties af te nemen. Deze partner nemen daarna volledig de begeleiding voor de opvolging op zich. Vanuit OKc bieden we een template om hiervoor aan de slag te gaan. 
Neem dus zeker eens contact.

 

Wat bevraagt de auHRa

Auhra zoemt in op de volgende vier dimensies:
1. Arbeidsorganisatie (verloning, ergonomie, organisatiedesign,...)
2. Competentiemanagement (personeelsbeleid, management, ontwikkeling,...)
3. Intrinsieke motivatie (communicatie, innovatie, samenwerken, regelmogelijkheden,...)
4. Medewerkertevredenheid (betrokkenheid, werkgevoel, omgang met collega's,...)

We kijken dus naar tevredenheid als iets dat wordt beïnvloed door een aura van andere aspecten in de organisatie. Dit maakt het mogelijk om niet alleen een beeld te krijgen van de tevredenheid van de medewerkers, maar ook direct van de factoren die daar een invloed op hebben.

Na de bevraging met de auHRa krijg je via een uitgebreide rapportering de volgende inzichten:


een beeld over wat in de ogen van medewerkers sterke of te verbeteren factoren zijn
een inventatisatie van knelpunten in de organisatie en mogelijkheden voor het vinden van oplossingen
inzicht in de ervaren werkdruk en mogelijke oorzaken ervan
inzicht in de kwaliteit van het management
 mogelijkheden voor het verklaren van ziekteverzuim en verloop
informatie waar medewerkers tevreden en ontevreden over zijn
...

UItgekiende rapportering

Bij de bevraging wordt zowel gevraagd naar de score op de voorgelegde stellingen, maar ook naar het belang dat de feedbackgever er aan hecht. In de rapportering leidt deze manier van bevragen tot een zeer interessante 'Probleemindicator'. Deze indicator en de vele andere analyses worden weergegeven in een uitgebreid rapport (digitaal te consulteren of uit te printen) waar je als HR Partner echt mee aan de slag kan. Sterktes en zwaktes zijn onmiddellijk afleesbaar, concrete actiepunten worden voorgesteld opdat de klant echt verder kan met deze bevraging.

Het rapport is ook multidimensioneel. Zo kan een rapport worden getrokken per afdeling, volgens anciënniteit, volgens leeftijd, volgens geslacht of een mix hiervan. Op die manier kan bijvoorbeeld ook een vergelijking per afdeling (of business unit) worden gemaakt.

Maatgerichte methodiek

De globale vragenlijst en methodiek werd ontwikkeld door OKc maar de uiteindelijke vragenlijst die aan de medewerkers wordt voorgelegd, kan steeds op maat van de organisatie worden aangepast

Het is mogelijk om doorheen de jaren en de verschillende bevragingen met auHRa een vergelijkende rapportering op te maken zodat evoluties in de organisatie zichtbaar worden.

Prijszetting voor de HR Partner

De auHRa wordt aan partners aangeboden voor een vaste prijs.