Echt maatgericht


“Patrick, hoe werkt dat precies?”

Wij stellen de tool ter beschikking. Jij blijft aan het stuur.

Jij nodigt in jouw naam uit, jij stuurt herinneringen, jij bezorgt de rapporten, jij geeft feedback en houdt het begeleidingsproces volledig in handen. O ja, eens men inlogt nadat jij een bevraging lanceerde, verschijnt jouw logo of dat van jouw klant (jij kiest) in de applicatie.

Om dit mogelijk te maken maken wij voor jou een profiel aan waarmee je vanuit jouw naam organisaties en hun medewerkers met de door jou uitgekozen bevragingen kan benaderen. Je betaalt enkel voor de werkelijk gelanceerde bevragingen. Dus zonder voorafbetalingen of andere investeringen. Facturatie gebeurt pas na het uitnodigen van jouw doelgroep.

Concreet houdt dit in:

Je beslist gebruik te maken van e-Quest. Er wordt geen contract opgemaakt, je blijft vrij

Je informeert ons welke bevragingen je wil afnemen.

Er worden afspraken gemaakt in verband met de prijszetting per afname.

Je bezorgt ons jouw logo

OKc biedt jou de nodige ondersteuning bij opstart en een gebruikershandleiding, plus een hotline waar je steeds terecht kan.

Je ontvangt een login en paswoord dat jou als Partner toegang geeft tot een administratiemodule van het webplatform e-Quest. Vanaf dan heb je zelf de administratie van uitnodigingen, reminders en rapporten (online of print) in handen.

Facturatie gebeurt op basis van het werkelijk aantal bevragingen die je lanceerde.