SMART-e doelstellingen

Engagement concreet maken en echt waar maken kan pas als vertrokken wordt van SMART-e doelstellingen.

Daarom streven we er naar om bij iedere opdracht de doelstellingen als volgt op te maken:

Hoe smart-er we werken, hoe wijzer we werken...