Van visie naar actieplan

“Patrick, kan je ons begeleiden om onze missie en visie uit te werken en dan de vertaalslag maken naar concrete actieplanning?”

Via een uitgekiend traject neem ik jou en jouw team mee op sleeptouw om een gevatte missie en visie uit te schrijven en op basis daarvan een effectieve strategische actieplanning uit te werken en waar te maken.

Dit houdt in:

Intake met de ondernemer

Kick Off met het management

360° feedback van alle managementleden

Teamdag opstellen missie & visie op basis waarvan de  strategische actieplanning wordt opgemaakt

Personal coaching sessies om de actieplanning te faciliteren

Round up met het management en evaluatie met de ondernemer