Wat zijn de 3 belangrijkste C's voor leidinggevenden?

Het effect van communicatie wordt gevormd door 3 aspecten, de inhoud, de taal en wat de ontvangers van de boodschap zien.

  • De inhoud heeft slechts voor 7% invloed in het effect van communicatie. 
  • 38% van het effect is gerelateerd aan het taalgebruik. 
  • Liefst 55% van het effect van communicatie wordt gevormd door ons voorkomen.

Een chinees spreekwoord zegt dan ook: “1 beeld zegt dan ook meer dan 10.000 woorden”. Hoe beter we dit in de praktijk kunnen omzetten, hoe meer effect onze communicatie zal hebben.

Enkele voorbeelden :

  • Gebruik grafieken, in plaats van cijfertabellen
  • Cartoons, maken meer duidelijk dan lange nota’s
  • Een slechte schets zegt meer dan een lange redevoering
  • Video feedback opent oog waar gesproken feedback oren dicht knijpt

Merk daarenboven op dat alles 4 maal dient herhaald te worden vooraleer onze boodschap “gedragen” wordt door de ander.

Elke investering in betere en meer communicatie is daarom zonder twijfel rendabel.