Leadership Quick Scan

Dit self assessment polst naar de managementstijl van de leidinggevende. Binnen OKc zijn we ervan overtuigd dat leidinggevenden de cruciale schakels zijn in de bedrijfsvoering en het is dan ook belangrijk om hen een instrument te geven waarmee ze in de spiegel van leidinggevende-zijn kunnen kijken. 

Wat wordt bevraagd

Aan de hand van de Leadership Quick Scan online bevraging wordt via de antwoorden op 40 vragen een SWOT-analyse gemaakt van de persoonlijke managementstijl van de leidinggevende die hij/zij door de jaren heen heeft opgebouwd. Dit op basis van zijn opvoeding, voorbeelden thuis, op school en in werksituaties, ervaringen als medewerker en leidinggevende.

Het resultaat

De analyse van de resultaten resulteert in coachend rapport dat letterlijk en figuurlijk een beeld geeft van de managementstijl en de bijhorende competenties waar de leidinggevende. Zo krijgt hij zicht op aspecten waar hij/zij van nature sterk in is of meer oog dient voor te hebben. Daarnaast worden door van de manier van antwoorden ook enkele persoonlijkheidskenmeren belicht. Deze SWOT-analyse wordt finaal gekaderd in de situatie waarin de organisatie zich bevindt en de mogelijkheden en/of moeilijkheden die dit voor de betrokken leidinggevende creëert.

Op deze manier wapent de leidinggevende zich met inzichten die het hem in de toekomst gemakkelijker maken om nog meer succes te kennen als leidinggevende en als mens.