From good to great

Een ondernemer voor ondernemers

"Liefst sta ik gedurende een bepaalde periode naast de ondernemer om hem bij te staan om zijn strategie mee uit te denken en verder uit te werken" (Patrick Verschelde)

Op basis van mijn jarenlange ervaring en state-of-art e-tools kan ik jou ondersteunen om de verdere groei waar te maken. Dit gaat van het uitdenken van de lange termijndoelstellingen, het opmaken van strategische actieplannen met alle betrokkenen (familie, raden van advies of bestuur, management en medewerkers) en het effectief samen uitwerken van dit alles met alle stakeholders.

Zo faciliteer ik jou en jouw teams, om dromen echt te realiseren. Uiteindelijk help ik iedereen te groeien van "Good to Great".

En geef toe, ik heb de ideale job: de mensen om me heen gelukkig en succesvol maken.

Je kan daarnaast op ons een beroep doen voor

Wat je ook kiest ...