From good to great

"Ik deel met je het geheim van succesvolle organisatieontwikkeling"

Aan de hand van jarenlange ervaring met organisatieontwikkeling, gepaste (e-)tools en  een pragmatische aanpak ondersteunen we jou naar meer succes én geluk. We ontdekten het geheim van succesvolle organisatieontwikkeling. Het is een modulaire aanpak om het glazen plafond voor de verdere groei van jouw organisatie te doorbreken en om nog meer succes én geluk voor alle stakeholders te bereiken.

Het fundament

Samen met het topmanagement gaan we op zoek naar de strategische lange termijn doelstelling en actiepunten. Responsabilisering van het management aan de hand van gerichte workshop en coachende individuele gesprekken.
Lees meer

Het huis

Toon me jouw organigram, en ik zeg je welke organisatie je bent. Opbouw van een gepast organisatiemodel en uitwerking van het bijhorend personeelsbeleid. Hiervoor steunen we op het uitgekiend HR-Infinitymodel met ondersteunende tools voor de sturing én administratieve beheersing.
Lees meer

De Ziel

Iedere leidinggevende is de cruciale schakel tussen strategie en aanpak op de werkvloer. Via een uitgekiende 360°-feedback , interactieve workshops en individuele coaching brengen we de leidinggevenden in lijn naar de organisatiedoelstelling naar een hoger niveau. Succesvoller en gelukkiger leidinggevenden zijn het resultaat.
Lees meer

Het licht

The proof of the pudding: medewerker tevredenheidsonderzoek. We meten niet alleen de tevredenheid, maar ook de onderliggende factoren. Hieruit distilleren we de actiepunten voor verdere verbetering. En dus het aanpakken van de nieuwe opportuniteiten.
Lees meer

► Bestel hier het kortverhaal "Het Geheim van succesvolle organisatieontwikkeling".